DE GESCHIEDENIS VAN CURATIO


September 2012, een nieuw academiejaar begon. Het jaar ervoor moest de vereniging voor studenten Bedrijfs- en Officemanagement aan Arteveldehogeschool, Artema, jammer genoeg de boeken sluiten. Toch was het samenhorigheidsgevoel en de drang naar studentikoziteit binnen die richtingen niet ver te zoeken. Vooral binnen de richting Event- en Projectmanagement heerste de gedachte om samen nieuw leven te blazen in het verenigingsleven van Arteveldehogeschool.

Al snel kwam een grote groep gelijkgezinden samen om te luisteren naar de stemmen van Jens ‘Fonke’ Vandergucht, Cathelijne Vroman en Naomi Mardaci. Zij wilden met een schone lei beginnen, een volledig nieuwe vereniging. Dit wou zeggen, een nieuwe naam, een nieuw schild, nieuwe kleuren, nieuwe leden en na een gesprek met de opleidingsverantwoordelijken van de school ook nieuwe richtingen.

Na een ludieke kroegentocht met alle geïnteresseerden bleek dat veel studenten voorstander waren van de ideeën van het drietal. Daarom werd beslist zo snel mogelijk een oprichtingsvergadering te houden. Deze ging door in de achterzaal van het toenmalige Cuba Libre (nu CUBA). Op de legendarische avond van 19 november 2012 werden enkele belangrijke beslissingen genomen. Al snel werd duidelijk dat de rol van praeses op het lijf van Fonke geschreven was. Wouter Sadonis, Tim Van Keer, Adriaan Dessein, Naomi Mardaci, Tonny de Haes, Maarten Vermeir, Angelica van den Eynde, Angelo Vandamme en Rainer vanden Berghe vervolledigden het praesidium. Ook de naam werd gekozen: Curatio! De wapens van de club werden de schrijfpen en de codex, die samen met het monogram prijken op het schild. De kleuren, oranje-wit-groen, refereerden naar de onderwijsinstelling waar alle richtingen onder vielen: Arteveldehogeschool. De activiteiten zouden doorgaan in de Cuba Libre, het nieuwe clubcafé. Pascal Beirnaert werd onze peter, James de Decker onze meter. Als laatste werden Fonke, Naomi en Cathelijne omgedoopt tot officiële oprichters van Curatio, de studentenclub voor studenten Officemanagement, Bedrijfsmanagement, Communicatiemanagement en Journalistiek aan de Arteveldehogeschool.

Daarna moesten de leden geworven worden. In het begin van het tweede semester werd de eerste doop georganiseerd. Dit resulteerde in een vijfentwintigtal nieuwe schachten voor de club. De rest van het jaar werd de band binnen de club alleen maar sterker. Er waren elke week activiteiten, clubavonden en verbroederingen met tal van andere verenigingen om de naam bekend te maken in het studentenleven.

De volgende jaren werden alleen maar legendarischer. De volgende seniores en hun praesidia zorgden voor enorm veel meer bekendheid bij andere verenigingen. Onze cocktailavonden, cantussen en andere activiteiten werden talrijk bezocht door andere bevriende clubs. Ook het ledental bleef gedurende de jaren de lucht ingaan.

Op heden is Curatio al lang geen onbekende meer in de Overpoort. Sinds de voorbije 3 jaren behoren ook International Business Management, International Office Management en International Communication Management tot onze doelgroep. We beschikken over een mooi aantal leden binnen alle richtingen waarvoor we staan. Het kameraadschap was sterker dan ooit.

Wouter Sadonis
Praeses 2013-2014